DESPRE TEHNOPOL

Asociaţia Tehnopol Galaţi este o structură asociativă fondată de: Consiliul Local, Consiliul Judeţean, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură, Universitatea “Dunărea de Jos” şi Asociaţia Producătorilor de Soft, ca instrument de lucru pentru promovarea dezvoltării economice locale şi regionale.

MISIUNEA NOASTRĂ

este de a contribui la realizarea Strategiei şi Programelor Administraţiei Publice Locale şi Judeţene pentru dezvoltarea inovativă prin stimularea creării, sprijinirea şi armonizarea activităţilor în acest domeniu de către societăţi comerciale, universităţi, centre de cercetare-dezvoltare şi producţie.

Obiectivul specific al Asociaţiei Tehnopol Galaţi, decurgând din strategia Administraţiei Publice Locale, este să asigure un cadru favorabil dezvoltării întreprinderilor, centrelor de cercetare, în vederea realizării unei armonizări a activităţilor acestora în raport cu exigenţele economiei de piaţă şi a strategiilor de dezvoltare locale şi regionale.

Serviciile specializate sunt furnizate ca asistenţă şi consultanţă cu o valoare adăugată foarte ridicată, în formă de servicii individuale sau pachete de servicii, având că scop pregătirea pentru încheierea de afaceri sau pentru inovare, cum ar fi relaţiile de cooperare naţională sau internaţională, transferuri de tehnologie sau know-how, aplicaţii ale activităţilor de cercetare-dezvoltare ca inovare în industrie.

Servicii generale

Serviciile generale sunt oferite de toţi partenerii, prin folosirea de resurse în comun: informare şi asistenţă privind oportunităţile de afaceri sau inovare, finanţare, legislaţie sau cerinţe tehnice (website, infowatch, publicaţii, baze de date, organizare evenimente, instruiri, parteneriate).

Servicii oferite de Tehnopol Galaţi:

 • Sprijinirea investitiilor si afacerilor (informare, feedback, cooperare şi internaţionalizare);
 • Sprijinirea inovării (transfer de know-how şi tehnologie);
 • Sprijinirea participării IMM-urilor în programele UE pentru cercetare şi dezvoltare.

Servicii specializate

Serviciile specializate sunt furnizate ca asistenţă şi consultanţă cu o valoare adaugată foarte ridicată, în formă de servicii individuale sau pachete de servicii, având ca scop pregătirea pentru încheierea de afaceri sau pentru inovare, cum ar fi relaţiile de cooperare naţională sau internaţională, transferuri de tehnologie sau know-how, aplicaţii ale activităţilor de cercetare-dezvoltare ca inovare în industrie.

Principalele servicii oferite:

 • realizarea de studii și strategii de dezvoltare locale și regionale și/sau de turism;
 • realizarea de strategii și programe de dezvoltare socială;
 • realizarea și implementarea de proiecte de investiții, fundamentate prin studii de fezabilitate, studii de piață, proiecte tehnice și audit financiar;
 • consultanță în întocmirea și implementarea de proiecte pentru accesare de credite, fonduri nerambursabile și nerambursabile pentru autorități publice, instituții, agenți economici și persoane fizice;
 • editarea de pliante, broșuri, afișe, buletine și alte publicații;
 • organizarea de seminarii, traininguri, școli de vară și alte asemenea evenimente educaționale;
 • dezvoltare, implementare, monitorizare și evaluare programe de formare profesională.

ASOCIAȚIA TEHNOPOL GALAȚI ÎȘI PROPUNE:

 • realizarea de schimburi de experiență cu alte organizații de profil din țară și din străinătate;
 • promovarea cooperării atât la nivel național, regional și local între ONG-uri, instituții guvernamentale, sectoare private, comunități locale și alte entități ecologice vizate prin dezvoltarea unui schimb liber de informații între acestea;
 • sprijinirea dezvoltării economice și sociale;
 • dezvoltarea și implementarea politicilor și programelor pentru coeziunea economică și socială;
 • susținerea dezvoltării economice la nivel național, regional și local în corelație cu standardele internaționale;
 • dezvoltarea colaborării cu organizații interne și internaționale similare;
 • afilierea și/sau parteneriate, naționale sau internaționale cu alte organizații neguvernamentale, ale administrației publice locale și centrale cu universități, agenți economici, organizații patronale, sindicale, culturale și de cult pentru atingerea scopului Asociației, inclusiv parteneriate public-private;
 • înființarea de structuri instituționale, administrative de programare și implementare necesare pentru administrarea eficientă a fondurilor structurale europene;
 • protecția mediului înconjurător și conservarea naturii prin acțiuni concrete și educație ecologică, promovarea dezvoltării durabile și formarea unei societăți eco-conștiente.

Ultima actualizare: 30 - oct. - 2019