MD-3909, orașul Cahul, strada Independenței numărul 6, Republica Moldova, Raionul Cahul

Nebunu Anatolie, Director, cbccahul@list.ru


CAHUL CENTRUL DE AFACERI

A fost înregistrat în iulie 2005. Funcția de centru conform Constituției Republicii Moldova, Legea organizațiilor publice nr. 837-XIII din 17 mai 1996, alte legi și charter de organizare.


Centrul de Afaceri Cahul este o organizație publică, non-profit și non-guvernamentală, care este de uz public. Este o persoană juridică care funcționează în domeniul dezvoltării regionale. Organizația cooperează cu organizații similare din țară și străinătate, autorități locale, întreprinderi, centre de cercetare, universități și altele care influențează procesul de dezvoltare regională.

MISIUNEA NOASTRĂ

Misiunea noastră este de a crea o structură complexă pentru dezvoltarea multilaterală a regiunii noastre de sud și pentru a promova valorile democratice în societatea civilă. Contribuim la îmbunătățirea capacităților manageriale ale liderilor noștri locali. Centrul sprijină autoritățile administrației publice, inițiativele cetățenilor în protejarea drepturilor lor civile, economice și sociale.

Din anul 2008 Centrul de Afaceri Cahul este principalul organism reprezentativ al Federației Naționale a Agricultorilor din Moldova AGROinform din regiunea Cahul, fiind responsabil de acordarea de asistență complexă în dezvoltarea și marketingul afacerilor, implementarea tehnologiilor avansate, precum și reprezentarea intereselor membrilor săi prin promovarea politicilor de dezvoltare rurală durabilă.

Ca membru al Federației Naționale a Agricultorilor din Moldova AGROinform, începând cu perioada cuprinsă între 2013 și prezent, Centrul de Afaceri Cahul a fost împuternicit să fie responsabil pentru producătorii de miere din regiunea Cahul din Republica Moldova pentru a-i  asista în producția și managementul vânzărilor, organizarea de cursuri, seminarii, ateliere, vizite de studiu și expoziții.

Începând cu anul 2012, centrul este un partener în Proiectul de Competitivitate și Dezvoltare în Agricultură (ACED), cu scopul de a spori succesul agriculturii moldovenești în producerea și comercializarea de culturi cu valoare ridicată. A fost  organizată o gamă largă de cursuri de producție și de activități demonstrative destinate creșterii producției eficiente din punct de vedere al costului produselor cu cerere ridicată.

Începând cu anul 2012, Centrul a fost, de asemenea, un partener în cadrul proiectului transfrontalier “Internaționalizarea și facilitarea contactelor de afaceri Întreprinderile mici și mijlocii și structurile de sprijinire a afacerilor în zonele de frontieră – Internet”, cu scopul principal de a îmbunătăți competitivitatea IMM-urilor prin integrarea lor în afacerile de rețea și internaționalizarea frontierelor lor. Principalele activități au fost crearea și lansarea rețelei de sprijin pentru afaceri – BSN, organizarea de cursuri de formare a structurilor de sprijinire a afacerilor în zonele de frontieră pe teme prioritare în funcție de nevoile IMM-urilor, identificarea legăturilor comerciale, promovarea dezvoltării și consolidării acestora – parteneriate terapeutice între întreprinderile din regiunile de frontieră, care funcționează cu prioritate în ceea ce privește activitățile de import-export.

Obiective

  • Stabilirea unui parteneriat regional care va implica parteneri locali (autorități locale, agenți economici, universități, alte organizații) pentru implementarea obiectivelor comune, crearea unei structuri de interfață, dezvoltarea regională multilaterală și promovarea valorilor democratice ale societății.
  • Îmbunătățirea capacităților manageriale și dezvoltarea avantajelor competitive ale managerilor din regiune.
  • Sprijinirea autorităților locale prin proiecte și programe care să le sporească eficiența, să încurajeze inițiativa cetățenilor de a-și proteja drepturile civile, economice și sociale.
  •  Promovarea și sprijinirea diferitelor activități de dezvoltare regională și conservare a mediului.

Scopul principal al activității Centrului de afaceri Cahul (BCC) este:

  • asistență în rezolvarea problemelor de natură socio-economică în zonele transfrontaliere din Moldova și țările vecine, pe baza cooperării regionale (transfrontaliere).
  • utilizarea experienței mondiale, unirea eforturilor intelectuale, financiare și de altă natură pentru realizarea de programe și proiecte comune, desfășurarea de evenimente și campanii de caritate
  • sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului mic și mediu în regiunea Cahul

Centrul de Afaceri Cahul realizează următoarele activități:

Elaborarea și implementarea programelor de formare;

Furnizarea de servicii de informare și marketing, date tehnice și economice, consultanță;

Participarea la dezvoltarea și implementarea strategiilor sociale și economice;

Sprijinirea participării cetățenilor la procesul decizional al autorităților locale.

Participă la crearea unui sistem flexibil de instruire și educație ecologică;

Participă și organizează simpozioane, conferințe, seminarii, mese rotunde în domeniul dezvoltării regionale multilaterale,

Contribuie la crearea unui sistem de colectare și clasificare a informațiilor și a distribuirii acestora să dezvolte baze de date în domeniu.

Colaborați cu organizațiile neguvernamentale din străinătate.

Ultima actualizare: 30 - oct. - 2019